De Toolkit

De Transformatietoolkit ondersteunt!

We zien dat organisaties steeds meer worstelen om grip te krijgen op veranderingen. De transformatietoolkit helpt hierbij. Deze toolkit bevat een kompas, een spel en een tool. Met het kompas geef je invulling aan alle onderdelen van het eigen organisatiemodel. Met het spel onderzoek je met het team spelenderwijs alle onderdelen en bepaal je gezamenlijk de invulling. De Transformatietool geeft inzicht waar de organisatie of het project zich bevindt in het veranderproces.

Organisatiekompas brengt richting

Tijdens zes groepsessies die over een periode van tijd ingepland gaan worden geven we gezamelijk invulling op alle thema’s en elementen. Het invullen van het kompas geeft het gevoel van richting en zorgt voor draagvlak binnen de organisatie op verschillende onderdelen. De sessies kunnen zowel op eigen locaties als op Landgoed Zonnestraal georganiseerd worden.

Transformatiespel zorgt voor draagvlak

Veranderen doe je natuurlijk niet zomaar. Allereerst is het waardevol met elkaar de schuurplekken uit de organisatie naar boven te halen en daarover met elkaar het gesprek aan te gaan. Het ene perspectief is het andere niet en vaak ontstaan hier onduidelijkheden over. Wil jij met je team spelenderwijze de diepte in? Dat kan met het Transformatiespel!

Transformatietool geeft grip

Een veranderproces brengt talloze vraagstukken met zich mee. Bijvoorbeeld, hoe krijg je de collega’s mee die de technologie nog nooit hebben gebruikt? Grip krijgen op deze processen is mogelijk door dieper in te gaan op de thema’s en hun subelementen en hier een score aan te verbinden. Dit maakt het mogelijk om concrete stappen te zetten naar effectieve verandering.

Angelique Schuitemaker
Angelique SchuitemakerBestuurder Brentano
Lees verder
"Sanne heeft de weg vrijgemaakt voor een duidelijke innovatieroute bij Brentano. Met helder gedefinieerde structuren, rollen en methodes heeft zij ons in staat gesteld om aanzienlijk sneller technologische oplossingen te implementeren en te benutten. Dankzij haar inspanningen kunnen we nu efficiënter en effectiever innoveren"


Projecten waar we trots op zijn

In 1910 startten vijf ambitieuze artsen en de Zusters van Liefde het St. Antonius. Dankzij een unieke combinatie van mensgerichtheid en innovatiedrang is het uitgegroeid tot een topklasse medische organisatie in Midden-Nederland, gespecialiseerd in hart, vaat, long en kanker. Tegenwoordig kenmerkt St. Antonius zich door intensieve en open samenwerking met patiënten, die zelf regie hebben over hun leven. Kok & Partners ondersteunde bij de ontwikkeling van de digitale klantcontactstrategie van St. Antonius.
Ga naar website >>
RIBWGO ondersteunt mensen met een psychische kwetsbaarheid bij het vormgeven van hun dagelijks leven. Wij geloven in eigen regie: het vermogen van een mens om zijn eigen leven te bepalen op het gebied van wonen, werken en sociale contacten. Kok & Partners bood advies en ondersteuning bij een duurzame aanpak binnen het regionale programma "Stap in de Wijk."
Ga naar website >>
Zorggroep Oude en Nieuwe Land is de grootste aanbieder van advies en behandeling, verzorging en verpleging thuis, jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning, en wonen en zorg in Steenwijkerland, Noordoostpolder en Urk. Kok & Partners heeft met een implementatiecoach-voucher ZONL geadviseerd over een strategische aanpak voor de duurzame implementatie van digitale zorg.
Ga naar website >>

En we helpen met nog zoveel meer