De Organisatiebloem

Groei door met de Organisatiebloem
Waar innovatie en strategie samenkomen!

De Organisatiebloem

 

De Organisatiebloem is een verhelderend organisatiemodel dat ondersteunend is bij het oplossen van complexe vraagstukken die voorkomen bij digitale transformatie. Wanneer een organisatie wil gaan werken met digitale middelen ontstaat er een ontwikkelproces dat impact heeft op de hele organisatie. Om inzicht te krijgen in de fasering en grip te krijgen op de inhoud van dat proces kan het model gebruikt worden als meetinstrument om het startpunt te bepalen en voortgang te monitoren. 

De Organisatiebloem is uniek en ontwikkeld vanuit onze kennis en ervaring van de zorgsector, het begeleiden van veel verandertrajecten en de implementatie van digitale zorg. Het is gebaseerd op diverse bestaande en wetenschappelijk bewezen management- en organisatiemodellen, die onder andere gebruikt worden bij verander- en transformatiemanagement. 

Thema's

Strategie

Strategie

Een plan waarmee doelstellingen kunnen worden gerealiseerd. Dit zijn vaak lange termijn doelen. Middels een keuze te maken uit mogelijke wegen en middelen wordt de toekomstige richting van een organisatie bepaald.

Middelen

Middelen

De hulpbronnen die een organisatie nodig heeft om haar doelstellingen te kunnen bereiken. Ofwel het systeem waarbij wetenschap en kennis doelgericht worden gebruikt voor de ontwikkeling van innovatieve methodes, organisatievormen en technieken.

Structuur

Structuur

De organisatiestructuur is de manier waarop de functies en verantwoordelijkheden die elke medewerker binnen de organisatie moet vervullen zijn toegewezen. Het beschrijft de manier waarop taken worden verdeeld en op elkaar afgestemd.

Cultuur

Cultuur

Hoe mensen binnen een organisatie met elkaar en met anderen omgaan. Het omvat gedeelde waarden, normen en gedragingen die de werkomgeving bepalen. De omgang met je cliënten of patiënten en je netwerk hoort hier ook bij.

Mensen

Mensen

Om met behulp van een innovatieproces tot oplossingen te komen, is er een samenwerking nodig tussen meerdere mensen. Door hun eigen expertise te gebruiken creëren ze samen een omgeving waarbinnen vernieuwing mogelijk is.

Resultaten

Resultaten

De optelsom van de dienstverlening, de ervaringen van de klanten en de impact van beide. Oftewel de gevolgen en uitkomsten naar aanleiding van de gestelde doelstellingen.

Van Organisatiebloem naar Toolkit

Welke onderwerpen zijn voor jouw organisatie relevant?

Een model is helpend maar wij geloven erin dat je met concrete tools echt een stap verder kan komen. Daarom hebben we een toolkit ontwikkeld. Één toolkit met een kompas, een spel en een tool, allemaal direct te gebruiken om aan de slag te gaan in jouw organisatie!

Margreet Meems
Margreet MeemsInnovatiemanager Adelante
Lees verder
"De Organisatiebloem is een middel dat helpt bij het uitvoeren van een complete contextanalyse. Bij de implementatie van technologie zijn we vaak geneigd om ons te focussen op de technologie zelf en de uitkomsten, maar onderschatten we de relevantie van bijvoorbeeld onze organisatiecultuur. De bloem helpt om al deze onderdelen op het netvlies te houden, visualiseert hoe de domeinen in relatie staan tot elkaar en waar de knelpunten zitten. Een bloem laat je groeien en komt tot bloei, net als de implementatie in een organisatie.”


Projecten waar we trots op zijn

In 1910 startten vijf ambitieuze artsen en de Zusters van Liefde het St. Antonius. Dankzij een unieke combinatie van mensgerichtheid en innovatiedrang is het uitgegroeid tot een topklasse medische organisatie in Midden-Nederland, gespecialiseerd in hart, vaat, long en kanker. Tegenwoordig kenmerkt St. Antonius zich door intensieve en open samenwerking met patiënten, die zelf regie hebben over hun leven. Kok & Partners ondersteunde bij de ontwikkeling van de digitale klantcontactstrategie van St. Antonius.
Ga naar website >>
RIBWGO ondersteunt mensen met een psychische kwetsbaarheid bij het vormgeven van hun dagelijks leven. Wij geloven in eigen regie: het vermogen van een mens om zijn eigen leven te bepalen op het gebied van wonen, werken en sociale contacten. Kok & Partners bood advies en ondersteuning bij een duurzame aanpak binnen het regionale programma "Stap in de Wijk."
Ga naar website >>
Zorggroep Oude en Nieuwe Land is de grootste aanbieder van advies en behandeling, verzorging en verpleging thuis, jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning, en wonen en zorg in Steenwijkerland, Noordoostpolder en Urk. Kok & Partners heeft met een implementatiecoach-voucher ZONL geadviseerd over een strategische aanpak voor de duurzame implementatie van digitale zorg.
Ga naar website >>

En we helpen met nog zoveel meer