Walking tour op Zorg & ICT beurs

Afgelopen dinsdag bezochten we samen met een aantal medewerkers van Brentano de Zorg & ICT beurs in Utrecht. We hebben een ‘walking tour’ georganiseerd langs interessante innovaties, lezingen en inspirerende sessies die ingingen op het toekomstbestendig maken van de zorg. We hebben vooral veel informatie opgehaald over ‘hoe’ we organisaties en medewerkers hierin mee kunnen nemen. Want, hoe zorg je dat je organisatie openstaat voor veranderingen, eigenaar wordt van technologische innovaties en de meerwaarde hiervan inziet?

“To boldly go where no one has gone before”

Dit is een bekende uitdrukking uit de televisieserie Star Trek. Prof. dr. Margriet Schneider opende hier haar lezing mee. De uitdrukking staat voor ‘de verkenning van het onbekende, het avontuurlijke en de drang om grenzen te verleggen’. Iets dat van binnenuit een organisatie/de mens moet komen om veranderingen aan te kunnen gaan.

Ze vertelde dat het uitgangspunt in alles dat we in de zorg doen, de mens/cliënt is. Om hen zo goed mogelijk zorg te kunnen blijven leveren in de toekomst, moeten ook de technologische innovaties die we toepassen hierop aansluiten. Elke innovatie die je inzet moet een aanvulling zijn op die zorg en van toegevoegde waarde zijn voor de gebruiker.

De meeste weerstand binnen het inzetten en gebruiken van technologische innovaties zit hem niet bij de patiënt of cliënt zelf, maar bij de medewerker. Hij of zij moet zijn werkwijze aan gaan passen, anders denken en andere kwaliteiten aanboren. Begeleid medewerkers daarin; luister naar hen en help ze. Alleen samen kan je veranderingen te weeg brengen.

 

Mobiele technologie in de zorg
We kregen uitleg van Wouter Seinen van Samsung over hoe mobiele telefoons ingezet kunnen worden bij technologie in de zorg. Je kunt tegenwoordig cliëntendossiers bijwerken op je telefoon, maar ook (zorg)alarmeringen op je telefoon ontvangen. Het gebruik van mobiele telefoons bij zorgtechnologie maakt het uitvoeren van je taken als zorgprofessional makkelijker. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de telefoons geschikt moeten zijn voor het gebruik van die technologieën.

 

Duurzame implementatie
We merken dat de inzet van zorgtechnologieën vaak start vanuit een projectmatige aanpak. Hoe ga je die resultaten en activiteiten vanuit het project nu duurzaam implementeren? Wat is daarvoor nodig? Wouter Schipperheijn vertelde ons hier meer over. Hij gaf ons vooral ook bruikbare tips. Bijvoorbeeld dat je de digitale infrastructuur al vanaf het begin mee moet nemen in je plannen. Dus op het moment dat je start met een project. Doe je dat niet, dan kan het te laat zijn en heb je kans dat technische belemmeringen een duurzame implementatie in de weg staan of vertragen.  Het is dus belangrijk om vanaf het begin van je project een brede vertegenwoordiging van je organisatie, denk aan meerdere afdelingen, mee te nemen. Daarmee kunnen eventuele knelpunten direct opgepakt worden.

 

Belevingsgerichte zorg
Ook als het gaat om belevingsgerichte zorg zijn er vele zorgtechnologieën beschikbaar. Een bezoek aan de stand van Hertek attendeerde ons hier weer op. Zij bieden allerlei van die technologieën, denk aan leefcirkels en toezichthoudende domotica. Het was interessant om samen nog eens stil te staan bij wat er allemaal aan zorgoplossingen zijn en hoe cliënten hiermee geholpen worden om hun zelfstandigheid te behouden.