Voorjaar 2023: Open Podium!

Vanuit het bureau HVEZ organiseren wij bijeenkomsten om mensen informeel te verbinden, geleerde lessen op te halen en met elkaar uit te wisselen hoe we de uitdagingen binnen de zorg kunnen aanvliegen. Het karakter van de bijeenkomsten is interactief. Dus iedereen mag zijn of haar verhaal delen. Eén van zo’n bijeenkomst is het ‘Open Podium’.

Cultuur
Elke bijeenkomst heeft een thema met een spreker. Dit voorjaar staat de cultuur van een zorgorganisatie centraal. Hoe ziet de cultuur van jouw organisatie er uit? Is er ruimte om te reflecteren en te leren? Kunnen medewerkers, cliënten, vertegenwoordigers en andere stakeholders meedenken over vernieuwende oplossingen?

Cultuur is de basis van elke organisatie en heeft grote invloed op veranderingsprocessen. Wanneer jij processen binnen jouw organisatie wilt of moet veranderen, is het belangrijk dat je om een goed beeld te hebben van de cultuur binnen de organisatie.

Tijdens ons Open Podium pakken we dit thema op aan de hand van het door ons ontwikkelde model de Organisatiebloem. We voeren “het eerlijke gesprek” met een aantal gasten die vanuit hun expertise en werkveldervaring een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de discussie. Er is vervolgens een dialoog mogelijk met de mensen in het publiek.

Sanne Kok: “Cultuur hoort bij de ‘zachte’ kant van de organisatie, maar is misschien het meest ingewikkeld om te veranderen. In de organisatiecultuur ligt verscholen wat de waarden zijn van de organisatie, wat we met elkaar ‘goed en fout’ vinden en welke rituelen belangrijk voor ons zijn. Hierin kan besloten liggen hoe we ons kleden, hoe we ons gedragen en op welke manier we loyaal zijn aan de organisatie waar we voor werken. Een cultuur is niet een statische component van een organisatie, het is een dynamische samenstelling dat ontstaat door het samenspel tussen de mensen van de organisatie. Vormen van leiderschap zijn richtinggevend voor de invulling van een cultuur en belangrijke pijler om verandering mee te initiëren.”

Wil je meer informatie?
Mail naar info@hvez.nl.