Een holistische benadering om mensen te ondersteunen

Gezondheid als een verbonden geheel: Een interview met Hiske Faber

 

In oktober 2022 trad Hiske Faber toe bij Kok & Partners, waar ze onlangs, samen met haar collega’s, de gecertificeerde training Positieve Gezondheid heeft gevolgd. Positieve Gezondheid is voor haar een gedachtegoed dat de manier waarop we met gezondheid omgaan, omvat. Gezondheid wordt hierbij gezien als een breed spectrum, waarbij het essentieel is om mensen als geheel te beschouwen, met alle facetten die met elkaar in verbinding staan. Om anderen op de juiste manier te ondersteunen, begeleiden en begrijpen, benadrukt Hiske het belang van tijd en ruimte nemen voor een holistische benadering. Binnen Positieve Gezondheid heeft Hiske handvatten gekregen op het gebied van gesprekstechnieken, een holistische kijk op de mens en de meerwaarde van het toepassen en benaderen vanuit dit perspectief.

 

Voordat Hiske aan de training begon, had ze al een beknopte uitleg gekregen over het concept van Positieve Gezondheid. Dit wekte haar interesse om er meer over te leren en vooral te begrijpen hoe ze het kon toepassen in haar werk en welke resultaten dit zou kunnen opleveren.

Gevraagd naar wat haar het meest is bijgebleven van de drie verschillende trainingen, noemt ze het invullen van het spinnenweb als een waardevolle oefening. Ze heeft gemerkt dat het invullen van het spinnenweb een momentopname is die inzicht biedt in de situatie waarin iemand zich bevindt. Hierdoor kan Hiske bijvoorbeeld beter begrijpen waarom ze zich niet goed voelt na een slechte nacht vanwege pijn in haar lichaam. Het spinnenweb helpt haar de oorzaak aan te pakken in plaats van alleen het effect te bestrijden.

Na de training past Hiske het concept van Positieve Gezondheid toe in haar dagelijks leven, vooral door zich bewust te zijn van haar eigen handelen. Ze merkt dat ze de neiging heeft om oplossingen aan te dragen en snel antwoorden in te vullen voor anderen. Nu stapt ze bewust een stap terug, stelt ze vragen en geeft ze anderen de ruimte om hun eigen oplossingen te vinden en zelf de regie te nemen.

Hiske is enthousiast over hoe het concept van Positieve Gezondheid naadloos aansluit bij hoe ze in het leven staat. Het heeft haar de mogelijkheid gegeven om haar denkwijze en werkwijze te verankeren in een gedachtegoed, en dit was een ware eye-opener voor haar.

Aan anderen die de training nog niet hebben gevolgd, geeft Hiske graag een aantal waardevolle inzichten mee. Positieve Gezondheid biedt handvatten om in gesprek te gaan, oordelen opzij te zetten, mensen te helpen hun eigen oplossingen te vinden en zorg breed aan te pakken, verder dan alleen de oppervlakkige klacht. Daarnaast bevordert het concept zelfinzicht en bewustwording van onze eigen manier van handelen. Het spinnenweb fungeert als een krachtig gespreksmiddel en helpt ons om een compleet beeld te krijgen van de situatie waarin we onszelf of anderen bevinden.

Al met al heeft Positieve Gezondheid Hiske Faber en vele anderen de mogelijkheid geboden om op een holistische wijze met gezondheid om te gaan, waarbij de nadruk ligt op het welzijn van de hele persoon, zowel fysiek als mentaal. Een waardevolle benadering die de manier waarop we met elkaar omgaan en ondersteunen positief kan veranderen.