Portfolio

Leerplatform en learning community

Een prachtig traject waar wij aan bijdragen is het SET-up programma van VitaValley. Dit programma is het initiatief van ZonMw en RVO om de innovatieclusters die een SET subsidie toegekend hebben gekregen, ondersteuning te bieden bij het duurzaam implementeren van eHealth. Wij dragen bij aan een actieve SET-up community met alle participerende innovatieclusters. Zo kan de leercurve versneld worden en de kennis over de implementatie en het gebruik van eHealth verbreed worden.
Ga naar website >>
Bedrijven, onderwijs en overheid uit regio Midden-Holland slaan de handen ineen om onderwijs en arbeidsmarkt bij elkaar te brengen, in een duurzame en innovatieve omgeving. Dat is Campus Gouda.
Ga naar website >>
In 1910 startten vijf ambitieuze artsen en de Zusters van Liefde het St. Antonius. Een unieke combinatie van mensgerichtheid en innovatiedrang heeft geleid tot een topklasse medische organisatie met vestigingen in Midden-Nederland. Naast de algemene zorg is St. Antonius gespecialiseerd in hart, vaat, long en kanker. Vandaag de dag kenmerkt de zorg bij St. Antonius zich door een intensieve en open samenwerking met patiënten, die zelf de regie kunnen nemen over de kwaliteit van hun leven. HVEZ heeft in een voorbereidend traject ondersteuning en advies geboden bij de ontwikkeling van de digitale klant contact strategie van het Sint Antonius.
Ga naar website >>
RIBWGO ondersteunt mensen met een psychische kwetsbaarheid bij het vormgeven van hun dagelijks leven. Wij geloven daarbij in eigen regie: het vermogen van een mens om zijn eigen leven vorm te geven als het gaat om wonen, werken en sociale contacten. HVEZ heeft advies en ondersteuning geboden bij een duurzame aanpak binnen het regionale programma: stap in de wijk.
Ga naar website >>
Zorggroep Oude en Nieuwe Land is de grootste aanbieder van Advies- en Behandeling, Verzorging en verpleging thuis, Jeugdgezondheidszorg en maatschappelijke ondersteuning en Wonen en zorg in Steenwijkerland, Noordoostpolder en Urk. HVEZ heeft mbv de voucher van implementatie coaching, ZONL advies gegeven over een strategische aanpak rondom duurzame implementatie van digitale zorg.
Ga naar website >>

Backoffice en ondersteuning

Van secretariële en operationele activiteiten tot aan de marketing en communicatie; onze werkzaamheden voor het Jan van Es Instituut zijn heel divers. Het is een doeltreffende combinatie van analyseren, adviseren, optimaliseren en uitvoeren. Zo dragen we bij aan een betaalbare en opschaalbare inrichting en een succesvolle dienstverlening van dit expertisecentrum voor de geïntegreerde eerstelijns gezondheidszorg en wijkgerichte zorg.
Ga naar website >>

Digitale infrastructuur en interventieplatform

Institute for Positive Health (iPH) is dé motor achter de beweging Positieve Gezondheid. De stichting is opgericht door Machteld Huber, de grondlegger van dit inspirerende gedachtegoed. Het instituut wil de beweging die ontstaan is rond Positieve Gezondheid stimuleren, versterken en versnellen. HVEZ ondersteunt het iPH bij de doorontwikkeling van Mijn Positieve Gezondheid en de tool.
Ga naar website >>

Innovatiemodules en masterclasses

Voor THIM ontwikkelen we 10 innovatiemodules en masterclasses met specifieke thema’s gericht op de fysiopraktijk van de toekomst. De innovatiemodules en masterclasses richten zich op de verandering in het zorglandschap en wat dit betekent voor het vak fysiotherapie. Ze geven de deelnemer volop kennis, inzichten, inspiratie en tools om positie te behouden in het zorgsysteem.
Ga naar website >>

Transformatiemanagement

Een mooi traject was het ontwikkelen en begeleiden van het transformatieprogramma van De tweede verdieping, de bibliotheek van Nieuwegein. Zij hebben het gedachtegoed van Positieve Gezondheid omarmd en geïntegreerd in hun werkwijze en dienstverleningsconcept. De tweede verdieping laat zien hoe een bibliotheek de brug kan zijn om het lokale gemeentebeleid te vertalen naar toegepaste activiteiten voor de mensen in de wijk.
Ga naar website >>

Welzijn op recept

Bij Welzijn op Recept verwijst de huisarts mensen met psychosociale klachten naar een welzijnscoach in plaats van ze het ‘traditionele pilletje’ voor te schrijven. Het Landelijke kennisnetwerk Welzijn op Recept ondersteunt en adviseert eerstelijns zorgverleners, welzijnswerkers, sociaal werkers, beleidsambtenaren en gemeenten om Welzijn op Recept goed toe te passen. HVEZ heeft het kennisnetwerk ondersteund met strategisch advies.
Ga naar website >>

Strategisch advies

IVIDO streeft ernaar mensen in staat te stellen meer grip op hun vitaliteit en gezondheid te krijgen. Dit doen zij door online behandelingen en communicatie tussen cliënt en zorgprofessionals mogelijk te maken. Zij koppelen de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) van de cliënt aan de Zorg Netwerk Omgeving (ZNO) van de zorgprofessional. Vanuit de omarming van het positief gezonde gedachtegoed heeft HVEZ advies gegeven over verdere doorontwikkeling van de digitale tooling binnen het IVIDO platform.
Ga naar website >>
Bij PSYCHOLOGENPRAKTIJK EBBERS is een persoonlijk gerichte praktijk waar men ervan bewust is dat het vragen om hulp al moeilijk genoeg is. Daarom proberen zij de toegang tot de praktijk zo laagdrempelig mogelijk te houden; zij hanteren een persoonlijke aanpak en kleinschaligheid is daarbij essentieel. HVEZ heeft de praktijk geadviseerd bij een digitaliseringsslag van het behandelaanbod en de duurzame implementatie daarvan.
Ga naar website >>

Advies en coaching

Het Louis Bolk Instituut doet onderzoek en geeft advies ten behoeve van de ontwikkeling van duurzame landbouw, voeding en gezondheid. De focus ligt op natuurinclusieve landbouw en Positieve Gezondheid. Het Louis Bolk Instituut zet ons in voor advies rondom duurzame implementatie en monitoring van eHealth onderzoek.
Ga naar website >>