Over ons

Een organisatie met karakter

Kok & Partners is een netwerkorganisatie van professionals van gelijkgezinde organisaties en experts. Wij helpen organisaties in verschillende domeinen bij het toekomstbestendig maken van aanbod. Daarbij staat de kwaliteit van de dienstverlening en de vitaliteit van de medewerker centraal. Wij richten ons op duurzame ontwikkeling, innovatie en conceptontwikkeling. De vraagstukken die aan ons worden voorgelegd, pakken we op met passie en gedrevenheid. Daarbij durven wij buiten de gebaande paden een sprong te wagen om tot de meest passende oplossing te komen. Kok & Partners adviseert, ondersteunt en begeleidt organisaties, regionale en landelijke (samenwerkings)programma’s.

 

 

 

 

Onze missie

We ondersteunen mensen tot het ontwikkelen van hun volledig potentieel. We verbinden en versterken personen en teams, zodat zij met elkaar een groter doel bereiken. We bouwen lerende collectieven op, waar men kennis en kunde ophaalt, deelt, verrijkt en weer verder brengt. We ondersteunen organisaties tot het realiseren van hun doelen en dragen bij aan een vitale en gelukkige bedrijfsorganisatie en cultuur. We denken en doen mee. Zo zijn we de ideale realisatiepartner van de organisatie, medewerkers en cliënten op het gebied van implementatie en transformatie in de zorg en welzijn. Zo dragen wij bij aan een gezond en gelukkig Nederland.

 

Onze visie

Samen bouwen we aan een gezondere wereld. Een wereld waarin de zorg gedragen kan worden door professionals, betaalbaar is voor de mensen die het nodig hebben, van goede kwaliteit en voor iedereen toegankelijk is. Een gezondere wereld, waarin preventie de normaal is en samenwerken een logisch gevolg. Een duurzame en bewuste wereld, waarin we verbonden zijn en voor elkaar zorgen.

 

 

 

Ons team

Ons team bestaat uit enthousiaste, gemotiveerde en gelijkgezinde mensen met passie voor zorg en welzijn. Onze kennis en ervaring is divers, waardoor wij jou en jouw organisatie optimaal kunnen ondersteunen tijdens veranderprocessen. We kunnen ons daar, onder andere door middel van onze samenwerkingsverbanden, in laten bijstaand door de verschillende experts.

Sanne Kok

Chief Executive Officer

Sanne, de oprichter en drijvende kracht achter het Kok & Partners gedachtegoed, trekt gelijkgestemden aan en verbindt een hecht team in haar missie om de zorg te transformeren. Met een achtergrond in de zorg en expertise in het implementeren van zorgtechnologie, streeft ze ernaar de wereld een beetje mooier te maken. Haar passie en drive komen voort uit de overtuiging dat zorg voor iedereen toegankelijk moet blijven, zelfs in een veranderende wereld.
Ga naar LinkedIn >>

Sandra Lonnee

Projectmanager
Financiën & Juridische zaken


Sandra, de steun en toeverlaat van het team, is een langdurig betrokken kracht bij Kok & Partners. Haar overzicht, inzicht en organisatorisch talent zorgen ervoor dat het bedrijf soepel blijft draaien. Met vertrouwen worden HR, financiële administratie en juridische aangelegenheden aan Sandra toevertrouwd. Ze is een onmisbare schakel in het succes van het bedrijf.
Ga naar LinkedIn >>

Roxanne Lucardie

Projectmedewerker

Roxanne, de nieuwe projectmedewerker bij Kok & Partners, brengt een diverse achtergrond met zich mee. Met een studie in Media & Entertainment Management, ervaring als projectmanager bij een creatief digitaal productiebureau en als office manager bij een bouwkundig adviesbureau, is ze veelzijdig. Bij Kok & Partners zal ze breed inzetbaar zijn en voornamelijk projectondersteuning bieden.
Ga naar LinkedIn >>

Rosa van Ess

Projectmanager
Marketing & Communicatie


Met haar passie voor schrijven en kennis van het LinkedIn-platform, speelt zij een belangrijke rol in het verhogen van de zichtbaarheid van Kok & Partners. Samen zetten we stappen vooruit in het versterken van onze naamsbekendheid, het vergroten van onze zichtbaarheid en het aantrekken van nieuwe partners. De belangstelling voor de zorgsector is haar met de paplepel ingegoten, waardoor de thema's die zij belicht in haar schrijven voor haar net zo boeiend zijn als voor onze lezers. Ze werkt met een duidelijke (content)planning en concrete doelstellingen, en dit doet ze het liefst vanuit haar zelf omgebouwde camper.
Ga naar LinkedIn >>

Sven de Koe
Sven de Koe, een dynamische professional met een brede set vaardigheden in projectmanagement, marketing en automatisering, dit tegenwoordig als Digital Nomad. Met zijn aanstekelijke enthousiasme en gedrevenheid staat hij klaar om K&P te ondersteunen en projecten naar ongekende hoogten te brengen.
Ga naar LinkedIn >>

Mariska van 't Klooster

Projectmedewerker

Mariska's affiniteit met de gezondheidszorg leidde tot haar opleiding als fysiotherapeute. Ze ontdekte daar de groei- en innovatiemogelijk-heden in het zorglandschap waar ze graag aan wilde bijdragen. Na het afronden van haar master verdiepte ze zich in de technologische mogelijkheden van het Elektronische Patiënten Dossier. Nu zet ze haar kennis flexibel in op diverse projecten en vraagstukken voor Kok & Partners. Dit alles doet ze terwijl ze onderweg is met haar zelfgebouwde camper. Hoe gaaf!
Ga naar LinkedIn >>

Ons samenwerkingsverband

Ons netwerk is groot. Wij werken samen met een mooie club zeer ervaren zzp-ers. Zij hebben allemaal hun eigen expertise en werkgebieden binnen zorg, welzijn en innovatie. Binnen ons netwerk werken we samen en delen we kennis met als doel om een bijdrage te kunnen leveren aan het toekomstbestendig maken van de zorgsector. Hiervoor ondersteunen we organisaties bij uiteenlopende vraagstukken en opdrachten. 

Alex Jansen

Expert & Trainer 'Positieve Gezondheid'

Met als achtergrond in de sport, verschillende leidinggevende functies in het bedrijfsleven en functies binnen het onderwijs is Alex Jansen inmiddels een specialist in de thema’s Vitaliteit en Positieve Gezondheid. Als gecertificeerde trainer Positieve Gezondheid, verandermanager en weerbaarheidstrainer helpt hij organisaties, scholen en gemeenten om het welbevinden van hun werknemers, bewoners, patiënten en studenten te bevorderen. Samen met Kok & Partners wil hij zo een bijdrage leveren aan een gezonder en gelukkiger Nederland.
Ga naar LinkedIn >>

Dicky van Hamersveld

Expert & Trainer 'Patient Journey'

Opgeleid als designer en met vele jaren ervaring in het ‘ontwerpend denken’ is Dicky een sparringspartner die organisaties binnen de zorg helpt om meer zicht te krijgen op de wensen van patiënten en zorgverleners. Met het faciliteren van workshops en coaching-sessies brengt ze samen met jou verschillende disciplines, producten en afdelingen dichter bij elkaar om op deze manier de patiëntreis goed in kaart te kunnen brengen.
Ga naar LinkedIn >>

Miriam Spierings

Expert - Subsidiebeheer

Miriam, een gedreven zelfstandig ondernemer met een rijke ervaring als Businesspartner P&O bij Spaarnesant. Ze heeft haar focus gelegd op project- en interimmanagement, met specialisaties in Mediation, Fuwasys expertise en Subsidiebeheer. In de wereld van onderwijs en zorg schittert Miriam, waar diversiteit haar kracht is. Zij gelooft sterk in samenwerking en het opbouwen van duurzame relaties om gezamenlijk succes te bereiken.
Ga naar LinkedIn >>

Arman Güngör

Vormgever

Arman is de man van de vormgeving en is bij alle uitingen van Kok & Partners betrokken. Van het vormgeven van de nieuwe site tot en met ondersteunende infographics voor projecten. Hij heeft het zeldzame vermogen om complexe materie om te zetten in heldere begrijpelijk beelden. Ook hij staat al vanaf het begin aan Sannes zijde.
Ga naar LinkedIn >>

Katelijn Kelder-Houtbraken

Communicatieadviseur

Met haar ervaring in zorg en welzijn is zij in staat om project- en programmamanagers te adviseren en ingewikkelde processen te vertalen naar communicatiestrategieën. Zij motiveert collega’s om tot een maximaal communicatieresultaat te komen, waarbij passende en aansprekende taal en aantrekkelijke vormgeving voor de doelgroep voorop staat.
Ga naar LinkedIn >>

Henny Gargoskij

Redacteur

Henny houdt zich op tekstueel gebied bezig met alle uitingen van Kok & Partners. Ze heeft het tot haar persoonlijke uitdaging gemaakt om de complexe materie die bij zorgtechnologie komt kijken, begrijpelijk te maken voor iedereen. Ze bijt zich er net zo lang in vast, tot ze het heeft omgezet naar fijne leesbare stukken tekst.
Ga naar LinkedIn >>

Matthijs Heslinga

Vormgever

Matthijs is een gepassioneerde grafisch vormgever bij Kok & Partners. Zijn liefde voor vormgeving begon op jonge leeftijd en is uitgegroeid tot een talent. Of het nu gaat om infographics, drukwerk of huisstijlen, Matthijs ontwerpt met liefde en toewijding. Hij is bekend met de laatste trends in vormgeving en weet deze op unieke wijze te integreren in zijn werk. Zijn enthousiasme en toewijding zijn zichtbaar in elk ontwerp dat hij maakt.
Ga naar LinkedIn >>

Evan Handgraaf

Webdeveloper

Evan zorgt er al vanaf de begintijd voor dat Kok & Partners ook digitaal goed vertegenwoordigd is. Hij heeft een grote passie voor websites, hij bouwde zijn eerste al op zijn 13e! Alles wat met websites bouwen, onderhouden en hosten te maken heeft is dan ook in zeer goede handen bij hem. Ook kan Kok & Partners dankzij hem zorgeloos vertrouwen op een soepele mailservice.
Ga naar LinkedIn >>

Sluit je aan bij het Kok & Partners samenwerkingsverband

Word je enthousiast van Kok & Partners en wil je je bij ons aansluiten? 
Neem dan contact met ons op, we maken heel graag kennis met je. 

Samen staan we sterker en kunnen we het verschil maken!

Een gezondere wereld...

Een duurzamere wereld vereist oplossingen voor maatschappelijke knelpunten, zoals de krappe arbeidsmarkt, winstgerichte businessmodellen en verouderde organisatiestructuren. Helaas blijven goede ideeën en innovatieve projecten vaak onbenut vanwege de beperkingen van bestaande systemen en complexiteit. Het is tijd voor verandering, maar #hoedan?

Kok en Partners draagt bij aan een gezondere wereld! 
We geloven dat transformatie, het bevorderen van het lerend vermogen van individuen en organisaties, en praktijkgerichte vraagstukken, essentiële elementen voor duurzame oplossingen zijn. Als partner werken we samen met verschillende organisaties om transformatieprocessen vorm te geven en concrete resultaten te behalen. We verbinden strategieën, stellen mijlpalen vast, faciliteren monitoring, begeleiden evaluaties en bieden richting voor actie. We dragen bij aan levenslang leren en geven inhoud aan deze transformatie-elementen.