Ontdek de Transformatietool

Van Organisatiebloem naar een Succesvol veranderproces

Heb jij het inspirerende webinar ‘Van Organisatiebloem naar Transformatietool’ op 15 juni gemist? Dan heb je echt iets gemist! Tijdens dit onlangs gehouden evenement onder leiding van Henny Gargoskij kwamen twee experts samen: Sanne Kok, directeur van Kok & Partners, en Hiske Faber, projectmanager bij Gemiva. Samen hebben zij de prangende vraagstukken besproken die momenteel spelen in de zorgsector en de behoefte aan een effectief handvat voor verandering werd duidelijk.

Grip krijgen op het veranderproces
Verandering binnen een organisatie is vaak een uitdaging. Maar hoe pak je dat nu eigenlijk aan? Sanne Kok, die al geruime tijd de immense vraagstukken in de zorgsector observeert, heeft samen met haar team, een oplossing gevonden. Zij heeft het model ‘De Organisatiebloem’ ontwikkeld, waarin zes essentiële thema’s zijn opgenomen: Strategie, Middelen, Structuur, Resultaten, Mensen en Cultuur. Dit model helpt complexiteit te verminderen en biedt een overzichtelijke dynamiek. Het staat bekend als een verhelderend organisatiemodel dat ondersteuning biedt bij het oplossen van complexe vraagstukken die gepaard gaan met digitale transformatie.

Het Organisatiekompas als leidraad
Tijdens het webinar gaf Sanne aan dat het belangrijk is om een duidelijk beeld te hebben van de huidige situatie voordat verandering kan plaatsvinden. Dit wordt bereikt door gesprekken te voeren aan de hand van de Organisatiebloem over de zes thema’s en hun sub-elementen. Bijvoorbeeld, wat was de missie en visie van de organisatie (Strategie) en welke normen en waarden speelden een rol binnen de bedrijfscultuur (Cultuur)? Door deze gesprekken ontstaat een gepersonaliseerd Organisatiekompas. Dit kompas maakt bewust van de knelpunten en de thema’s die extra aandacht nodig hebben in het veranderproces.

Het Transformatiespel ‘Samen tot oplossingen komen’
Tijdens het webinar werd ook het Transformatiespel geïntroduceerd. Dit spel stimuleert medewerkers om na te denken over knelpunten die ze ervaren bij het veranderproces. Het spel fungeert als een waardevol instrument om deze knelpunten te identificeren, erover te discussiëren en gezamenlijk tot mogelijke oplossingsrichtingen te komen.

De Transformatietool ‘Concreet en meetbaar’
Sinds kort is er een krachtige tool beschikbaar om de zes thema’s en hun sub-elementen van de Organisatiebloem concreet te maken en te meten: de Transformatietool. Met behulp van diverse stellingen geeft deze tool een ‘real time’ weergave van de ervaren situatie. Het biedt ondersteuning bij het opstellen van een handelingsperspectief, oftewel inzicht in wat er nodig is om de gewenste verandering te realiseren.

Meer informatie en contact
Heb je interesse in het verkennen van de mogelijkheden die de Organisatiebloem en de Transformatietool bieden? Bezoek dan zeker onze website organisatiebloem.com voor meer informatie. Je kunt ook een e-mail sturen naar het mailadres van de organisatiebloem voor specifieke vragen of een persoonlijk gesprek.

Laat de kans niet voorbijgaan om grip te krijgen op de toekomst van jouw organisatie. Ontdek de kracht van de Organisatiebloem, het Organisatiekompas, het Transformatiespel en de Transformatietool. Zet vandaag nog de eerste stap naar een succesvol veranderproces en grijp de kans om deelgenoot te worden van hoe een effectieve verandering binnen de organisatie wordt gerealiseerd.

Neem contact op via de site of via onderstaand mailadres
organisatiebloem@kokenpartners.nl