Is het Integraal Zorgakkoord meer dan een grote honingpot?

Rondom het Integraal Zorgakkoord (IZA) is veel “opinie” te lezen. We hebben het één en ander op een rij gezet voor jou, want het is waardevol om hierover goed geïnformeerd te zijn en vooral zelf na te denken hoe je hierin bij kan dragen. Zo kunnen we samen een stap voorwaarts maken.

Grote honingpot
In het artikel van het Financieele Dagblad formuleert Jet Bussemaker (hoogleraar Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact bij de Universiteit Leiden/LUMC en voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving) een informatief en krachtige boodschap: “Ziet u het voor u? Er staat een grote pot honing waar alle partijen als bijen op af zullen komen. Met de beste bedoelingen worden tal van initiatieven bedacht die lang niet allemaal gehonoreerd zullen worden, hetgeen weer tot frustratie bij betrokkenen zal leiden. En wie wél geld krijgt? Die zal vaak teleurgesteld zijn, omdat de termijn waarop besteding tot resultaat moet leiden beperkt is, waar succesvolle transformaties een langetermijnperspectief vragen.” Lees het volledige artikel hier.

Dingen echt anders organiseren
Vanuit de Dutch Health Hub is een ander geluid te horen. Pim Ketelaar (bestuurder en programmadirecteur Vitavalley) formuleert het als volgt: “Niet even hier en daar aan wat knopjes draaien, maar dingen echt anders organiseren. Als je het hebt over mensen langer thuis laten wonen, dan vraagt dat nogal wat van alle geledingen in de zorg. Dan heb je het over her-alloceren van geldstromen, andere manieren van zorg organiseren, vergoeden en leveren, andere manieren van zorg geven en ontvangen. Al die onderdelen moeten transformeren om daadwerkelijk verandering te creëren. In het IZA is hier veel aandacht voor, maar dat moet nog wel van papier naar de praktijk gebracht worden.” Lees hier meer.

Trigger omzetten in daadkracht  en echte transformatie
In het artikel van Deloitte in ICT & Health formuleert Rogier Van Hulten (directeur Deloitte) het weer anders. “Belangrijk is nu om de trigger, die IZA zonder meer is, om te zetten in daadkracht en echte transformatie. De richting die IZA daarbij aangeeft, is in onze ogen de juiste en sluit nauw aan op de visie van Deloitte op de toekomst van de zorg. De uitdaging is hoe je op een effectieve en efficiënte manier met elkaar de benodigde inspanningen vorm gaat geven om tastbare resultaten te realiseren.” Lees het hele artikel hier.

Zelf je mening vormen?
Lees hier alles over het Integraal Zorgakkoord.