Innovatie

Voor een gezondere wereld zijn nieuwe ideeën nodig. Werken aan innovatieve plannen, nieuwe businessmodellen en denken buiten de geijkte paden. Dit hoef je als organisatie niet alleen te doen!? Sterker nog, het is belangrijk dat je daarvoor de samenwerking opzoekt met ‘collega’-organisaties. Zij zijn soms met dezelfde of vergelijkbare onderwerpen bezig. Door samen te werken en samen te innoveren leer je van elkaar, verminder je kosten en sta je sterker. De knelpunten waar je mee te maken hebt, komen namelijk veelal uit de bestaande landelijke systemen en los je niet alleen op. Door innovatie te ondersteunen bij regionale of landelijke samenwerkingsinitiatieven, creëren we de beweging die nodig is om maatschappelijke knelpunten op te lossen en duurzame verandering mogelijk te maken. Met als doel grootschalige en langdurige verbetering van de zorg en de kwaliteit van leven voor het individu.

Wat bieden wij

Het opbouwen van een nieuw ecosysteem noemen we ook wel het creëren van beweging. Om uitdagingen aan te pakken, hebben we namelijk een nieuw natuurlijk systeem en een nieuwe gemeenschap nodig. In deze gemeenschap is het uitgangspunt het oplossen van zorgbehoeften van gebruikers, maar wordt de oplossing collectief bedacht. We streven naar een cultuur van leren, het verzamelen en gebruiken van gegevens, en het begeleiden van medewerkers in leiderschap en persoonlijke groei. Op deze manier hoeft niet iedereen het wiel opnieuw uit te vinden, maar bouwen we samen voort op bestaande kennis in de sector.

Strategisch advies

Adviseren over en het maken een plan van aanpak voor hoe je jouw langetermijndoel(en) zo efficiënt en effectief mogelijk kunt realiseren. Hier kijken we naar de huidige situatie (governance, businessmodel, propositie etc.) en de uitdagingen en de mogelijkheden die er zijn om invulling te geven aan het beleid voor de toekomst.

Conceptontwikkeling

Ontwikkelen van concepten, waarbij de mens centraal staat en het bouwen van de relatie de aanjager is. Door gesprekken, vragenlijsten en bureauonderzoek krijg je de juiste informatie naar boven om voor de organisatie een concept voor de toekomst te ontwikkelen. We nemen daarin de laatste kennis over trends mee en kijken naar de mogelijkheden van de organisatie en haar medewerkers.

Contentcreatie

Om mensen mee te nemen in de ontwikkeling is contentcreatie belangrijk. Vanuit de inhoud leveren wij deze content voor een hybride programma, maar ook voor nieuwsbrieven, social media, intranet en website bij jou aan. Maar vooral leren we je organisatie dit zelf te maken, zodat je ook in de toekomst de mensen aan je gebonden houdt. 

Communitybuilding

Als je van elkaar wilt leren, met elkaar samen wilt werken en gemeenschappelijk tot een oplossing wilt komen is het bouwen van community (gemeenschap) belangrijk. Zo’n community bestaat uit organisaties en mensen met dezelfde interesses en uitdagingen. Je kunt daar informatie uitwisselen, tips geven/ ontvangen over onderwerpen die voor jou spelen, et cetera.

Digitale infrastructuur en interventieplatform

Institute for Positive Health (iPH) is dé motor achter de beweging Positieve Gezondheid. De stichting is opgericht door Machteld Huber, de grondlegger van dit inspirerende gedachtegoed. Het instituut wil de beweging die ontstaan is rond Positieve Gezondheid stimuleren, versterken en versnellen. Kok & Partners ondersteunt het iPH bij de doorontwikkeling van Mijn Positieve Gezondheid en de tool.
Ga naar website >>
Bedrijven, onderwijs en overheid uit regio Midden-Holland slaan de handen ineen om onderwijs en arbeidsmarkt bij elkaar te brengen, in een duurzame en innovatieve omgeving. Dat is Campus Gouda.
Ga naar website >>

Leerplatform en learning community

We zijn trots op onze bijdrage aan SET-up en het 2diabeat programma van VitaValley. SET-up ondersteunt innovatieclusters met SET-subsidies voor eHealth-implementatie, waardoor ze floreren en baanbrekende resultaten behalen. Het landelijke 2diabeat programma verbetert de leefstijl en gezondheid van bewoners in de wijken van Nederland, inclusief diabetes type 2-patiënten, door een behulpzame gemeenschap te creëren. We bevorderen samenwerking, informeren over gezondheidsontwikkelingen en stimuleren een gezonde levensstijl. Als toegewijde organisatie bouwen we actieve SET-up en 2diabeat communities, geloven we in samenwerking en werken we samen met deelnemers om positieve impact te hebben op het welzijn van de mens.
Ga naar website >>

Duurzame infrastructuur en toegankelijkheid

Alles is Gezondheid zet zich in voor een gezonde samenleving via samenwerking, kennisdeling en gezonde keuzes. Kok & Partners ondersteunt hun missie door een innovatieve platformstrategie te implementeren en helpt bij het opzetten van een nationaal en internationaal toegankelijke organisatiestructuur. Het doel is een duurzaam samenwerkingsverband en digitale infrastructuur te creëren voor toegankelijke vragenlijsten over Positieve Gezondheid en Gezond Meten, voor iedereen beschikbaar ongeacht achtergrond of locatie.
Ga naar website >>