Implementatie

In een tijd van toenemende vergrijzing, waarbij het aantal zorgmedewerkers afneemt en budgetten krimpen, staat de kwaliteit van zorg onder druk. Dit vraagt om verandering en innovatie. Kok & Partners biedt ondersteuning aan zorg- en welzijnsorganisaties die deze uitdaging aangaan. Met ons deskundige implementatieteam en de kracht van de Transformatietoolkit helpen we bij de implementatie van technologische innovaties en procesverbeteringen.

Wat ons onderscheidt, is onze focus op kennisoverdracht. We streven ernaar om jouw organisatie zelfstandig te maken, zodat onze hulp uiteindelijk niet meer nodig is. Zo dragen we bij aan duurzame oplossingen voor complexe vraagstukken in de zorgsector.

Wat bieden wij

Ondersteuning op maat

Ons toegewijde team van implementatie-experts staat paraat om jouw organisatie te begeleiden bij het omarmen van duurzame technologische veranderingen. Samen zorgen we voor een succesvolle transformatie.

Transformatietoolkit

Ontdek de kracht van onze tools: het Organisatiekompas, het Transformatiespel en de Transformatietool. Ze wijzen je de weg, van het identificeren van uitdagingen tot het vinden van innovatieve oplossingen en het succesvol implementeren en monitoren van zorgtechnologie.

Subsidieadvies

Budget voor innovaties en verandering is in vele organisaties schaars. De mogelijkheden van subsidies en financiering zijn echter groter dan je denkt. Wij kunnen je bij het aanvragen daarvan helpen.

Margreet Meems, innovatiemanager Adelante

“De Organisatiebloem is een middel dat helpt bij het uitvoeren van een complete contextanalyse. Bij de implementatie van technologie zijn we vaak geneigd om ons te focussen op de technologie zelf en de uitkomsten, maar onderschatten we de relevantie van bijvoorbeeld onze organisatiecultuur. De bloem helpt om al deze onderdelen op het netvlies te houden, visualiseert hoe de domeinen in relatie staan tot elkaar en waar de knelpunten zitten. Een bloem laat je groeien en komt tot bloei, net als de implementatie in een organisatie.”

BRENTANO

Brentano wil het zorgproces anders inrichten, zodat de zorgmedewerker zich ondersteund voelt door technologie en er meer werkplezier ontstaat in de huidige omstandigheden. Wij ondersteunen hen hierbij vanuit een strategie die mensen inspireert en stimuleert om zelf te participeren en onderdeel te zijn van het proces. Zodat er draagvlak en begrip kan ontstaan en de medewerkers er zelf aan willen bijdragen om het verder te brengen. Voor ons is dat een voorwaarde voor duurzame implementatie. We werken projectmatig aan deze opdracht en hebben met elkaar een plan van aanpak geschreven. Op basis waarvan een programma is ontwikkeld voor implementatie van technologie.
Ga naar website >>

ZONL

Voor Zorggroep Oude en Nieuwe Land zijn we als projectcoach aan de slag gegaan ter ondersteuning van een implementatieproject. We hebben hen ondersteund bij de sociale innovatie en het gebruik van technologie organisatie breed.
Ga naar website >>

Adelante

Voor Adelante werken wij als implementatiecoach bij de duurzame implementatie van diverse technologieën. De organisatie helpen wij richting te geven en keuzes te maken over welke technologie wordt ingezet. Hierbij is het uitgangspunt dat de gekozen technologieën gedragen worden door en een meerwaarde hebben voor medewerkers, cliënten en mantelzorgers.
Ga naar website >>

Sint Antonius

De zorg bij St. Antonius kenmerkt zich door een intensieve en open samenwerking met patiënten, die zelf de regie kunnen nemen over de kwaliteit van hun leven. Hart voor de Zorg heeft in een voorbereidend traject ondersteuning en advies gegeven bij de ontwikkeling van de digitale klantcontactstrategie.
Ga naar website >>