Het Model: de Organisatiebloem

Verandering aanbrengen binnen de organisatie …maar hoe?

Verandering is onvermijdelijk, vooral binnen de dynamische wereld van de zorgsector. De vraag ‘Hoe kunnen zorgprofessionals en teamleiders grip krijgen op het benodigde veranderproces?’ delen organisaties regelmatig met ons. We bespreken samen de immense uitdagingen die zich momenteel binnen de zorg voordoen. 
De conclusie is glashelder: Er is dringend behoefte aan een hulpmiddel om grip te krijgen op het veranderproces.

 

Het Handvat

Kok & Partners heeft al geruime tijd aandacht besteed aan de complexe vraagstukken waarmee zorgorganisaties worden geconfronteerd. 
Binnen deze uitdagingen komen zes fundamentele thema’s steeds weer naar voren. Namelijk de thema’s die gaan over: Strategie, Middelen, Structuur, Resultaten, Mensen en Cultuur. Deze vormen het hart van de zorgorganisatie en het handelen binnen een thema bepaalt in grote mate het succes ervan. 
Om deze reden heeft Kok & Partners het innovatieve model de ‘Organisatiebloem‘ ontwikkeld. Het model is gebaseerd op diverse bestaande en wetenschappelijk bewezen management- en organisatiemodellen, die onder andere gebruikt worden bij verander- en transformatiemanagement. Bronnen van inspiratie voor de bloem zijn onder andere de Creatieregie van Robert Coppenhagen, het INK-model, het 7S-model en de variant van KPMG.

In ons model zijn deze zes essentiële thema’s verwerkt, en het dient als een krachtig hulpmiddel om de complexiteit van organisatieverandering te verminderen en om te zetten in een heldere en beheersbare dynamiek.

 

“De bloem laat je groeien en komt tot bloei, net als de implementatie in een organisatie.”
 Margreet Meems

 

De Organisatiebloem

Een verhelderend organisatiemodel

Het model de ‘Organisatiebloem’ is geen gewoon framework, maar eerder een verhelderend organisatiemodel dat specifiek is ontworpen om zorgprofessionals en teamleiders te ondersteunen bij het aanpakken van complexe vraagstukken die zich voordoen tijdens digitale transformaties in de zorgsector.
Het element strategie van het model helpt organisaties om een duidelijke strategische koers uit te stippelen. Het gaat niet alleen om het formuleren van plannen, maar ook om het stellen van de juiste prioriteiten en het communiceren van de visie aan alle betrokkenen.
Het effectieve gebruik van middelen is van cruciaal belang voor elke organisatie. Het ‘Middelen’-thema binnen het model helpt bij het optimaliseren van financiële, technologische en menselijke middelen om de gewenste veranderingen te realiseren.
Organisatiestructuur is de ruggengraat van elke instelling in de zorgsector. Dit thema binnen het model helpt bij het aanpassen van de structuur aan de veranderende behoeften en het creëren van een flexibele en wendbare organisatie.
Uiteindelijk draait alles om resultaten. Het ‘Resultaten’-aspect van het model stelt zorgprofessionals in staat om duidelijke meetbare doelen vast te stellen en effectieve prestatiebeoordelingen uit te voeren.
Mensen vormen de kern van elke zorgorganisatie. Dit thema richt zich op het betrekken, motiveren en ontwikkelen van medewerkers, wat van essentieel belang is voor het succes van een organisatie.
Een gezonde organisatiecultuur is de basis voor positieve verandering. Het ‘Cultuur’-thema binnen het model helpt bij het creëren van een cultuur van innovatie, samenwerking en continue verbetering.

“Knelpunten komen voort uit bestaande afspraken en structuren binnen de organisatie. De toekomst heeft wat anders nodig, maar dat verander je niet zomaar.
Het bestaande systeem van afspraken en regels is er niet voor niets, maar ze kunnen verandering wel tegenhouden.
Sanne Kok

 

We kunnen concluderen dat het model de ‘Organisatiebloem‘ zorgprofessionals en teamleiders een krachtig hulpmiddel biedt om grip te krijgen op het veranderproces binnen hun organisaties. Door de zes fundamentele thema’s in dit model te omarmen, kunnen zorgorganisaties de uitdagingen van de snel evoluerende zorgsector met vertrouwen tegemoet zien. Het is tijd om dit verhelderende organisatiemodel nader te bekijken en verandering binnen de zorg te omarmen… op een gestructureerde en effectieve manier.
Dus, als u op zoek bent naar een manier om verandering binnen uw organisatie te bewerkstelligen, overweeg dan de ‘Organisatiebloem‘ als uw leidraad op deze boeiende reis naar transformatie in de zorgsector. Samen kunnen we een positieve impact creëren en de toekomst van de zorg vormgeven.

Bekijk ons aanbod van de complete Transformatietoolkit