Het accent op veerkracht en betekenisvol leven

Binnen de Brentano organisatie wordt er gewerkt aan het stimuleren van Positieve Gezondheid als een belangrijk thema. In plaats van te focussen op de aandoeningen van de cliënten, legt Positieve Gezondheid de nadruk op de mensen zelf, hun veerkracht en wat hun leven betekenisvol maakt. In dit artikel zullen we kijken naar hoe Brentano werkt met Positieve Gezondheid, inclusief de inspiratiesessies, trainingen en de impact op de medewerkers en cliënten.

 

Inspiratiesessie en start van ‘Werken met Positieve Gezondheid’
Op 31 maart vond er een inspirerende aftrap plaats met een inspiratiesessie over Positieve Gezondheid. Ongeveer 20 collega’s namen deel aan deze sessie en waren enthousiast over de concepten en ideeën die werden besproken. Als vervolg op de inspiratiesessie zijn de eerste bijeenkomsten van ‘Werken met Positieve Gezondheid’ van start gegaan.

 

Trainingen en concrete toepassing
Na de inspiratiesessie worden er trainingen georganiseerd die uiteindelijk worden afgesloten met een officieel iPH-certificaat. Tijdens deze trainingen gaan de deelnemers actief aan de slag met het gedachtegoed van Positieve Gezondheid, waarbij ze rekening houden met de strategie van Brentano: ‘Leef je eigen leven’. Op een actieve manier en in een goede sfeer wordt er veel met elkaar besproken en geoefend met het spinnenweb. Er wordt uitgebreid gediscussieerd over vragen zoals: Wat zijn de mogelijkheden voor onze cliënten om de regie over hun dagelijks leven in eigen hand te nemen? en Wat wil de cliënt?.

 

Voortgang en toekomstige trainingen
Een aantal trainingen heeft plaatsgevonden en de eerste reeks zal voor de vakantieperiode zijn afgerond. De medewerkers ervaren de trainingen als zinvol en zijn positief gestemd over hun deelname. In het najaar zullen er opnieuw trainingen worden georganiseerd om nog meer medewerkers de kans te geven om deel te nemen aan het programma ‘Werken met Positieve Gezondheid’.

 

Vragen en contact
Als je vragen hebt over Positieve Gezondheid, kun je contact opnemen met Alex Jansen via alex@kokenpartners.nl. Hij staat klaar om eventuele vragen te beantwoorden en verdere informatie te verstrekken.

 

 

Het werken met Positieve Gezondheid binnen Brentano is gericht op het accentueren van de veerkracht en betekenisvolle aspecten van het leven van cliënten. De inspiratiesessies en trainingen bieden medewerkers de mogelijkheid om actief aan de slag te gaan met dit gedachtegoed en te ontdekken hoe ze de cliënten kunnen ondersteunen bij het nemen van regie over hun eigen leven. De positieve ervaringen van de medewerkers tijdens de trainingen benadrukken de waarde van Positieve Gezondheid binnen Brentano, en er is enthousiasme voor toekomstige trainingen om nog meer medewerkers te betrekken bij dit belangrijke initiatief.