Een positief gezonde (thuis)werkplek

Hoe toon je positief leiderschap in deze tijd van corona?

Het coronavirus heeft een grote invloed op ons dagelijks leven. Met allerlei maatregelen proberen we er met elkaar voor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen gezond blijven. Maar gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte. Deze coronatijd brengt niet alleen fysieke, maar ook emotionele en sociale uitdagingen met zich mee. Positieve Gezondheid, de brede benadering van gezondheid, kijkt naar het vermogen van mensen om met al deze uitdagingen in het leven om te gaan.

Wat dacht je bijvoorbeeld van thuiswerken? Voor de één bevalt het langdurig thuiswerken prima, maar voor veel van ons vormt het een nieuwe uitdaging om productief, positief en gezond te blijven. Het werken op afstand vraagt een omschakeling, ook van werkgevers en leidinggevenden. Zij hebben een belangrijke rol in het ondersteunen van hun teamleden, maar hoe toon je positief leiderschap in deze tijd van corona?

 

Verbinding

Juist in deze tijd is het extra belangrijk om positief te blijven en de teamspirit hoog te houden. De belangrijkste rol van de werkgever of leidinggevende is dan ook die van verbinder; het contact houden met je teamleden, zodat ze zich verbonden blijven voelen met de organisatie(doelen). Het is belangrijk om je teamleden op de hoogte te houden door regelmatig en proactief informatie over de organisatie te delen. Organiseer bijvoorbeeld overlegmomenten via videobellen en maak een chatgroep aan in bijvoorbeeld Microsoft Teams of Whatsapp.

Praat niet alleen over resultaten, maar check ook hoe het met je teamleden gaat. Tegen welke uitdagingen lopen ze aan? Hoe kunnen ze hiermee omgaan? En welke ondersteuning hebben ze hierbij van jou als leidinggevende nodig? Moedig je teamleden aan om ook onderling contact te houden en tips en inspiratie uit te wisselen om productief, positief en gezond te blijven.

Balans tussen werk en privé

Het is belangrijk dat je teamleden een gezonde balans tussen werk en privé houden. Voor veel is het thuis moeilijker om los te komen van werk, waardoor ze altijd ‘aan’ staan. Bovendien is de zichtbaarheid van dat wat ze doen nu beperkt en hebben veel mensen daarom de neiging om extra uren te maken om te laten zien dat ze hard werken.

Een duidelijk dagschema helpt om focus te houden en productief te blijven. Je kan je teamleden hierbij helpen door voor duidelijke verwachtingen te zorgen en samen afspraken te maken. Bijvoorbeeld over de output en resultaat. Zorg dat doelen haalbaar, meetbaar en concreet zijn. Maak ook over wanneer je teamleden bereikbaar zijn en beschikbaar zijn voor werk. Laat je teamleden merken dat hun inzet gezien wordt en dat het goed is om het werk op tijd neer te leggen.

Practice what you preach

Ook voor jou als werkgever of leidinggevende kan deze tijd soms moeilijk zijn. Het is dan ook belangrijk dat je niet alleen voor je teamleden zorgt, maar ook voor jezelf. Zorg dat je zelf ook een gezonde balans tussen werk en privé houdt. Het is goed om bereikbaar te zijn, maar ook jij kan en hoeft niet 24/7 ‘aan’ te staan. Blijf positief en heb vertrouwen in jezelf, het team en de toekomst, maar laat ook je onzekerheden zien. Deel je eigen ervaringen en gevoelens, daarmee kan je je teamleden inspireren, zorgen voor verbinding en het kan jou weer kracht geven stappen te blijven zetten. Kortom wees het goede voorbeeld, voor jezelf en voor je team. Wanneer jij productief, positief en gezond blijft, zul je je teamleden beter kunnen inspireren en ondersteunen om dat ook te blijven.

 

Kijk vooruit

Denk na over de toekomst. Wat kunnen jij en je teamleden doen als deze situatie nog een aantal maanden hetzelfde blijft? Welke stappen kun je al voorbereiden en wie heb je hierbij nodig? Wat doe je na de coronacrisis? Kortom, hoe maak je je organisatie toekomstbestendig?