Duurzaam
verandermanagement

Samenwerking, digitalisering en de implementatie van (zorg)technologie zijn randvoorwaarden voor het oplossen van de uitdagingen waar de zorg voor staat. Deze en andere oplossingsrichtingen hebben een veel grotere impact op de organisatie, de cliënten en de zorgverleners, dan van tevoren vaak gedacht wordt.

Wanneer je bijvoorbeeld besluit aan de slag te gaan met digitalisering, zorgt dit voor grote veranderingen voor zowel de mens, techniek en het proces. Deze veranderprocessen vragen andere vaardigheden en kennis van projectleiders/programmanagers. Ze moeten overzicht en focus houden en draagvlak kunnen creëren en behouden om te zorgen voor een structurele implementatie.

HVEZ heeft de expertise en helpt je

Bij HVEZ zijn we gespecialiseerd in het begeleiden en coördineren van veranderprocessen, die ontstaan door het implementeren van nieuwe technologieën in de zorg. We hebben kennis van en ervaring met alles wat hierbij komt kijken en kunnen je op meerdere gebieden ondersteunen. Denk aan project-, programma- en transitiemanagement.

Onze projectleiders helpen je om (complexe) doelen slimmer, sneller en efficiënter te realiseren. Het kan zijn dat een duidelijk jaarplan hiervoor de juiste aanpak is. Of dat er behoefte is aan een inspirerende leeromgeving met bijpassend digitaal platform waar de opgedane kennis en kunde gedeeld, verrijkt en verspreid kan worden. In andere gevallen kan het zijn dat er behoefte is aan een analyse van de huidige bedrijfsorganisatie. De projectleiders ondersteunen van begin tot eind bij de realisatie van de opgave. Ze brengen concrete vervolgstappen in beeld met bijbehorende aanpak ondersteunend aan het resultaat.

Bij alles wat we doen, delen wij continu onze kennis en ervaring met medewerkers, zodat zij (delen van) het proces in de toekomst ook zelfstandig op kunnen pakken. Duurzaam verandermanagent is het creëren van toekomstbestendige zorg met toekomstbestendige medewerkers.