Dromen, durven en dan doen!

Wat doet Kok & Partners eigenlijk? Voor wie zetten wij ons in? We ondersteunen organisaties die zich inzetten voor een gezonder en gelukkiger Nederland, zodat zij hun maatschappelijke impact en bereik kunnen vergroten. Want er gebeurt nogal wat, er zijn nogal wat beren op de weg, nogal wat hindernissen te nemen, nogal wat wegen te kiezen, nogal wat oplossingen te bedenken.

We spreken over een transitie van cure naar care, van ziekte naar preventie, van een prik en een pil naar bewustzijn en leefstijl als het nieuwe medicijn. We spreken over regio- en zorgnetwerken en hoe alle experts eigenlijk rondom de patiënt verbonden moeten zijn. Hoe de professional een coach is, die zijn patiënt stimuleert tot meer eigen regie en zelfmanagement.

Er is sprake van een verplaatsing van zorg. Van ziekenhuis naar de wijk, van gecentraliseerd aanbod naar patiëntgerichte zorgpaden. Patiëntgegevens die worden opgeslagen in PGO’s zodat de mensen zelf bij hun gegevens kunnen komen en daar de baas over zijn. Data die gemonitord en in kaart gebracht moeten worden met de juiste parameters, zodat we het goede in de gaten houden en ons niet richten op het verkeerde. Namelijk niet de ziekte bepaalt hoe het met ons gaat, maar het door ons ervaren welzijn is de juiste indicator van ons ervaren gezondheid.

Dit alles gaan we digitaal vastleggen en in kaart brengen met een tool. Dat is echt niet meer zo ingewikkeld, want ook technologie heeft zijn plek gekregen in de zorg en in alle processen. Zij maakt het werk van de professional een heel stuk overzichtelijker, efficiënter en vooral ook leuker. De professional krijgt namelijk in de gaten bij te dragen aan het feit dat mensen langer, gezonder en mogelijk gelukkiger in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen.

Mensen kunnen langer en gezonder in hun eigen omgeving blijven wonen door de hulp van mantelzorgers die ondersteund en betrokken worden in het zorgnetwerk en die uiteindelijk samen met andere mensen uit de wijk weer het verschil maken in de straat. Op deze manier kunnen initiatieven uit de wijk weer verbonden worden aan de initiatieven uit de zorg. Deze kunnen vervolgens weer goed gemonitord worden door een populatiegerichte aanpak, die wordt ondersteund door allemaal verschillende organisaties, die niet langer meer redeneren vanuit het belang van de organisatie, maar vanuit de zorg van de mens. Zo kunnen de juiste mensen op de juiste plekken verzorgd worden.

Verschillende organisaties, regio’s en domeinen werken samen en stellen een ander bekostigingssysteem op. Betrokken partijen zijn met elkaar een learning community gaan vormen, waar men kennis en kunde deelt, verrijkt en weer verspreidt. Er is het besef dat wanneer ze met elkaar verbinden en het andere belang boven het eigen belang laten prevaleren, ze zelf met elkaar een oplossing vinden voor het ingewikkelde bekostigingssysteem van het Nederlandse zorgsysteem.

Om dit bovenstaande te bereiken weten we dat het anders moet. En dat is nu juist het proces waar wij ons hoofd graag over breken. Dit proces is wat Kok & Partners, en het aan haar verbonden netwerk, wil bespoedigen en ondersteunen opdat we met elkaar daadwerkelijk de transformatie van de zorg mogelijk maken.

Positieve Gezondheid is hiertoe een prachtig gedachtegoed. Zij vormt voor patiënten en professionals een mooie toolkit. Voor patiënten om te gaan werken aan en inzicht te krijgen in eigen ervaren welzijn. Voor professionals brengt zij een waardevol perspectief over de oplossingsgerichte interviewmethode en leert zij de professional stil te staan bij het vraaggestuurde karakter van de klantreis. Tevens vormt zij een mooie voedingsbodem voor het landelijke transformatieproces. Zij zorgt voor eenzelfde taal bij grotere regionale samenwerkingen. Zij gaat uit van gezamenlijkheid en cocreatie en bepleit vooral ook dat initiatieven niet van hogerop worden opgelegd, maar juist van onderop worden ingerold, met de mensen samen.

Voor de betrokken organisaties vormt Positieve Gezondheid een heel mooie bedrijfsstrategie, als een bron van inspiratie, kennis en mogelijkheden om te groeien naar een flexibele, effectieve en succesvolle organisatie met maatschappelijk impact en een groot bereik. Een organisatie waarbij de professionals zich verbonden voelen met de kernboodschap, het resultaat voor ogen houden en zich richten op de waarde voor de cliënt. En een organisatie waarbij cliënten zich gehoord en gesteund voelen, tevreden zijn over de samenwerking en de dienstverlening en de producten die aan hen geleverd zijn, aansluiten waar de behoefte ligt. Want uiteindelijk geldt niet alleen in de horeca, maar overal; de klant is koning.

Mocht je interesse hebben gekregen in dat wat Kok & Partners doet? En ben je benieuwd wat Positieve Gezondheid als bedrijfsmodel voor jou of jouw organisatie zou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op voor een gratis en vrijblijvend oriënterend gesprek.

#dromendurvendoen #nietmeerpratenmaardoen #positievegezondheidalsbedrijfsmodel