De Richting – Het Organisatiekompas

Een handvat voor het duiden van richting – Het Organisatiekompas

Verandering in een organisatie begint met het begrijpen van de huidige situatie. Dit werd tijdens een recent webinar met Sanne Kok en Hiske Faber nog eens benadrukt. Een waardevol instrument om deze inzichten te verkrijgen, is het Organisatiekompas. Het kompas, dat voortkomt uit de zes thema’s en subelementen van de Organisatiebloem.

 

De Organisatiebloem als Startpunt
Voor een succesvolle verandering is een duidelijk beeld van de huidige situatie van essentieel belang. Dit wordt bereikt door diepgaande gesprekken te voeren over de zes belangrijkste thema’s en hun subelementen, zoals de missie en visie van de organisatie en de heersende normen en waarden. De gedachtewisselingen over bijvoorbeeld de thema’s Strategie, Cultuur of Resultaten, resulteren in een op maat gemaakt Organisatiekompas.

 

Het Organisatiekompas als Gids
Het Organisatiekompas fungeert als een leidraad voor veranderingsprocessen. Het wijst de weg naar de gebieden die specifieke aandacht vereisen en benadrukt de knelpunten die moeten worden aangepakt. Dit kompas dient als een instrument om bewustwording te creëren en te begrijpen waar verandering noodzakelijk is.

 

 

“De reis naar een betere toekomst begint met het begrijpen van het heden.”

 

Grijp de Kans voor Verandering
Laat de kans niet aan je voorbijgaan…
Door de kracht van de Transformatietoolkit te ontdekken, kun je grip krijgen op de toekomst van jouw organisatie. Zet vandaag nog de eerste stap naar een succesvol veranderproces en behoor tot degenen die hebben geleerd hoe effectieve verandering binnen hun organisatie te bewerkstelligen. 

Wil je een vraag stellen? Neem contact met ons op!

Wil je ons aanbod bekijken, klik hier: aanbod Transformatietoolkit.

 

of… Wil je het artikel lezen over de genoemde webinar, lees deze dan hier.