De Organisatiebloem

De Organisatiebloem is een innovatief organisatiemodel dat de onderlinge verbinding laat zien tussen de verschillende onderdelen van een organisatie. Het is opgezet vanuit de overtuiging dat een organisatie feitelijk een bewegend organisme is dat bestaat uit een continu proces van uitwisseling tussen de verschillende onderdelen. De huidige veranderingen, zoals digitale transformatie, hebben veel impact op de gehele organisatie en daarom is de organisatiebloem helpend om inzicht te krijgen in de complexiteit van het veranderproces

Organisatiebloem

Hoe is de Organisatiebloem ontwikkeld?

De Organisatiebloem is uniek en ontwikkeld vanuit onze kennis en ervaring van de zorgsector en de implementatie van digitale zorg. Het is gebaseerd op diverse bestaande en wetenschappelijk bewezen management- en organisatiemodellen, die onder andere gebruikt worden bij verandermanagement. De Creatieregie van Robert Coppenhagen is de basis voor het 4d denkraam voor het onderdeel strategie en propositie. Het INK-model, het 7S-model en de variant van KPMG zijn ook inspiratie voor ons model. Want al deze bestaande modellen hebben goede aanknopingspunten voor de uitdagingen in de zorg, maar elk model is naar ons idee niet in zijn geheel passend en vrij complex in gebruik. Wij hadden dringend behoefte aan een eigen model.

6 basiselementen

De beschouwing van H. Nieuwenhuis hielp ons bij de ontwikkeling van dit eigen model. Hij gaf aan dat in alle modellen altijd 6 basiselementen zitten: cultuur, structuur, strategie, resultaat, mensen en middelen. Hij liet deze onderdelen in organische vorm zien, waarbij letterlijk zichtbaar werd dat alles invloed op elkaar heeft. En daarmee was de basis van onze bloem gelegd.

 

Van knelpunt naar bouwsteen

De theorie van Nieuwenhuis hebben wij gecombineerd met het model van Knoster. Knoster benoemt dezelfde 6 kerncomponenten, maar verbindt die vervolgens met knelpunten die aangeven waar het kan schuren in de organisatie en laat zien wat de impact daarvan is. Nadat wij de combinatie van deze twee uitgangspunten hadden getest in de praktijk, kregen wij de vraag: als de componenten kloppen en we zien wat de impact is, wat gaat ons dan helpen om grip te krijgen op het proces dat volgt? Wij hebben vervolgens, in samenwerking met het programma Digitaal Ouder Worden (DOW) van VitaValley, de 6 kerncomponenten in een verhelderend organisatiemodel geplaatst. Het model laat zien dat elk onderdeel met elkaar in verbinding staat. Elk kerncomponent heeft 6 basiselementen. Die basiselementen zijn de bouwstenen die bijdragen aan de duurzame implementatie van digitale zorg.


Margreet Meems, innovatiemanager Adelante

“De Organisatiebloem is een middel dat helpt bij het uitvoeren van een complete contextanalyse. Bij de implementatie van technologie zijn we vaak geneigd om ons te focussen op de technologie zelf en de uitkomsten, maar onderschatten we de relevantie van bijvoorbeeld onze organisatiecultuur. De bloem helpt om al deze onderdelen op het netvlies te houden, visualiseert hoe de domeinen in relatie staan tot elkaar en waar de knelpunten zitten.”

“Een bloem laat je groeien en komt tot bloei, net als de implementatie in een organisatie.”

Model en methode

Drie belangrijke peilers bij digitale transformatie zijn gericht op stimulering van zelfmanagement, cliënt zoveel mogelijk in thuisomgeving helpen en digitaal waar mogelijk. De methode die wij bij duurzame implementatie omarmen is Positieve Gezondheid. Waarbij de focus vooral ligt in het voeren van het andere gesprek door de professional om de cliënt te ondersteunen in meer eigen regie. Van daaruit kan de vraag gesteld worden; wat is er digitaal mogelijk in de eigen omgeving? Positieve Gezondheid biedt tevens een beleidsmodel waardoor regionale samenwerking wordt gefaciliteerd en er met elkaar kan worden nagedacht over de oplossingen voor maatschappelijke problematieken, zoals arbeidstekort, goed werkgeverschap en demografische veranderingen in de wijk.

Cijfers 2

Zelf aan de slag? De Transformatietool

Zelf aan de slag? Dat kan met de transformatietool. De transformatietool is een digitale omgeving waar we de mogelijkheid hebben ingericht om als organisatie zelf de analyse van de huidige situatie in kaart te brengen. Er zijn vier type vragenlijsten die in de organisatie uitgezet kunnen worden; voor clienten, professionals, management en externe stakeholders. Op basis van deze ingevulde vragenlijsten, krijg je een op maat gemaakte uitslag van de situatie, gebaseerd op de zes bouwstenen van het bovengenoemde organisatiemodel. Vervolgens verbinden we aan elke bouwsteen een handelingsperspectief dat je kan gebruiken om invulling te geven aan je eigen transformatie proces. Zo geef je invulling aan een eigen veranderproces EN heb je grip op de activiteiten die worden uitgevoerd. Na bijvoorbeeld drie maanden kan je de vragenlijst voor een specifieke bouwsteen nog eens uitzetten en kan je beoordelen of de activiteiten hun impact hebben gehad. 

Voor wie is de Transformatietool?

De Transformatietool is ontwikkeld voor zorgorganisatie die duurzame implementatie van digitale zorg nastreven. We bieden bij de online omgeving een vaste workshop waarin we uitleg geven over het gebruik ervan. Het is verder geheel zelfstandig te gebruiken en in te zetten. Dit is het Basis pakket.

Mocht je meer ondersteuning willen hebben bij duurzame implementatie dan is dat mogelijk door het afnemen van een palet aan workshops en trainingen die wij hebben samengesteld waardoor innovatie een werkelijke plek kan gaan innemen in de organisatie en er sprake is van een duurzame implementatie aanpak. Dit is het Master pakket.

Als laatste bieden wij ook begeleiding op het hele traject. Dit staat bekend als het Advanced pakket.